ห้องเย็น

ห้องเย็น, บริการออกแบบเครื่องปรับอุณหภูมิ,


โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ห้องเย็น (Cold room หรือ Chilling room หรือ cold storage room) เป็นห้องที่สร้างขึ้นจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง(Freeze)ของอาหาร การสร้างห้องเย็น (Cold Room) ต้องใช้แผ่นฉนวนกั้นเป็นห้อง เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโดยต้องใช้ผู้รับสร้างติดตั้งโดยทีมงานผู้ชำนาญการ ในราคาถูกไม่แพง สร้างขึ้นเป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นที่ได้คุณภาพการติดตั้งหรือสร้างห้องต้องมีการsealรอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดียาวนาน ราคาห้องเย็นสำเร็จรูปจะราคาถูกหรือราคาสูงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็น (cold room or Chill room)ใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย(perishable food)โดยใช้แผ่นฉนวนสำเร้จรูป(sandwich panel) หรือผนังห้องเย็นประกอบขึ้นเป็นห้องเย็น(cold room)และ Sandwich Panel นี้ยังไปใช้ทำผนังห้องเย็นอืนๆรวมถึงแผ่นฉนวนห้องเย็นซึ่งเก็บในห้องให้เย็น


ส่วนใหญ่ห้องเย็นจะถูกใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น


- เนื้อสัตว์ อาหารทะเล

- นม เนย

- ผัก ผลไม้

- อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน เป็นต้น

ห้องเย็นที่ใช้ในการแช่แข็งเพื่อเป็นการถนอมอาหาร มีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้
 

 • ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค(pathogen) เช่น Salmonella

 • การบ่มเนื้อสัตว์ (meat aging)

 • ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี

 • ลดอัตราการหายใจ (respiration rate) ของผักและผลไม้

 • ห้องเย็น
 • การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร

 • การแช่เย็นผักและผลไม้ (cold storage of fruit and vegetable)

 • การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็นและความชื้นสัมพัทธ์

 • การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (cold storage of meat and meat products)

 • การแช่เย็นน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (cold storage of milk and dairy product)

 •  

 

ห้องเย็น


ห้องเย็น


ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.com


ห้องเย็น


บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านวิศวกรรมในระบบเครื่องทำความเย็นทุกชนิด จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกรรมออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา พร้อมทีมงานงานที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในระบบวิศวกรรม เครื่องทำความเย็นและงานวิศวกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบควบคุมอุณหภูมิ ลดความร้อนจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกประเภท พร้อมให้บริการตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ในระบบหลักๆ ดังนี้

- ระบบปรับอากาศ (Air Condition )

- ระบบหล่อเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Cooling System)

- ระบบงานเครื่องทำความเย็น (Refrigerantion System)

- ห้องแช่แข็งผลิตภัณฑ์ (Frozen Storage)

- ห้องควบคุมความสะอาดและความชื้น (Clean Room)

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินงานทางด้านเครื่องทำความเย็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบ วงจรและได้เล็งเห็นว่า ในระบบงานออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นที่ถูกต้องในอุตสาหกรรม ต่างๆ รวมถึง งานซ่อมปรับปรุงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการให้บริการและมุ่งเน้นด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) ระยะเวลา(Delivery) และซื่อตรงต่อลูกค้าในการดำเนินธุรกิจโดยเปรียบเสมือนหนึ่งลูกค้าคือผู้มีอุประคุณ ดังนั้น บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงมุ่งที่จะสร้างสรรค์ พัฒนา การให้บริการภายใต้หลักวิศวกรรมโดยมุ่ง เน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ทุกขั้นตอนของการให้บริการมีความชัดเจนด้วยทีมงานวิศวกรผู้ซึ่งมาก ด้วยประสบการณ์ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและจริงใจในการให้บริการ


สนใจติดต่อ


โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ที่อยู่ : 189/516-517 หมู่ 5 ซ.พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000


โทรศัพท์ 0-3411-8395


โทรสาร 0-3411-8395


อีเมล : prochilled.b@outlook.co.th


เว็บไซต์ : prochilled.thailandpocketpages.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ห้องเย็น”

Leave a Reply

Gravatar